Yu-Shuen Wang - Homepage


R Yu-Shuen Wang

Computer Graphics and Visualization Laboratory
Department of Computer Science, National Chiao Tung University

Address Room EC714, 1001 University Road, Hsinchu, Taiwan 300, ROC
Phone (Office) 886-3-5712121 ext. 54836
Fax 886-3-5721490
E-mail yushuen_AT_cs.nctu.edu.tw
Home Publications Teaching Members Activities


2017 Gq Wen-Hao Zheng, H Hsin-Chih Yang, ؾ Jain-Xun Lai, u Zhe-Yo Liao, 鴼[ Chih-Han Chung, w Ding-Bang Chen, § Wei-Ting Chen
2016 Ǧt Chieh-Yu Chen, A Wen-Ze Lai, z_ Li-Chi Chen, GߪY Li-Hsing Zheng, }Qa Chi-Hsuang Hsu, ] Tsai-Ho Sun
2015 Yi-Ting Chen, ` Yao-Zhen Kuo, Ĭew Rung-De Su
2014 \ Chih-Hsiang Hsu, a Ai-Ling Tung, ù Jui Lo, x Ting-Wei Chen, xۧ Yen-Ting Kuan
2013 Ke-Jung Chen, Chieh-Hsin Chen, G Wei-Chih Cheng
2012 i Chi-Chiou Chang, dT Jiun-Hung Wu, Pq Hsing-Hao Hsiung, ¬F Cheng-You Hsieh, Uŭ Chia-Lun Ku
2011 ^{ Wan-Yu Peng, Ű Pei-Chih Wen, R Yu-cheng Chiu, c§Q Wei-Li Lu